Ondanks de zorgvuldige samenstelling van- en de grootst mogelijke zorg die wordt besteed aan (de inhoud van) deze website, kan iMediate niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

iMediate aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct dan wel indirect, ten aanzien van het functioneren van deze website en/of de juistheid van de informatie op deze website. Dit geldt zowel ten aanzien van de eigen content als ten aanzien van de content die afkomstig is van derden.

Eventuele verwijzingen op de website naar websites van derden zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. iMediate is zeer selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. iMediate kan echter niet instaan voor de inhoud van de sites waarnaar zij verwijst of doorlinkt.

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website, waaronder maar niet beperkt tot de inhoud en de vormgeving, rusten bij iMediate en de betreffende rechthebbenden, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Behoudens wettelijke uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van iMediate. Voor zover dit wordt toegestaan, is daarbij altijd bronvermelding vereist.