Datacenters & Suppliers Special 2022

13 artikelen

Datacenters vormen een wereld op zich. De enorme groei van het datagebruik en de massale adoptie van cloud- en SaaS-diensten hebben de rol van het datacenter nog belangrijker gemaakt. Zonder datacenters zou een groot deel van de business van ondernemers wegvallen en een gespecialiseerde groep suppliers zorgt voor apparatuur die continuïteit van dataservices mogelijk maakt. In deze special belichten we de rol van het datacenter en de innovaties die worden toegepast.