Trends in ICT 2022

9 artikelen

Technische vernieuwingen maken nieuwe innovaties mogelijk én zijn nodig als antwoord op bedreigingen (cybercriminaliteit) en uitdagingen (energietransitie, tekorten op de arbeidsmarkt). In deze special presenteren we actuele trends en thema’s. Onderwerpen die speelden in het aflopende jaar en innovaties die in 2023 op ons af zullen komen. Welke impact heeft een economische vertraging? Hoe ontwikkelen de markten zich in weerwil van conflicten in Europa en elders? Welke kansen zijn er en hoe speelt het kanaal in op disrupties? Trends in ICT geeft het overzicht!